عنوان و جزئیات مقاله

کشف اسرار ویرانه اولانتایتامبو
اولانتایتامبو، که توسط مردم محلی اولانتا نامیده می شود، یک معبد باستانی اینکا و قلعه و نیز به یک روستا در پرو می باشد، که در انتهای شمال غربی دره مقدس اینکاها واقع شده است. حدود ۹۵ کیلومتر (۶۰ مایل) در شمال کوسکو قرار گرفته است و خانه برخی از ویرانه های محافظت شده اینکا در پرو است.
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.