عنوان و جزئیات مقاله

کشف غار باستانی الورا در هند
این مقاله راجع به غاری به نام الورا می باشد. این غار زیبا در هند واقع شده است. ما در این مقاله به ذکر علل ساخت این بنا، معماری و لوازم استفاده شده در این بناهاو ... خواهیم پرداخت.
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.