عنوان و جزئیات مقاله

خطرات رژیم غذایی نامنظم
با توجه به پژوهشی جدید، رژیم نامنظم حتی اگر اضافه وزن نداشته باشید، در طولانی مدت می تواند خطرناک باشد و ممکن است خطر مرگ ناگهانی بر اثر بیماری های قلبی را در میان زنان یائسه افزایش دهد.
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.

نقد خریدار

آرش راستین درباره این نوشته گفته:
بسیار عالی