عنوان و جزئیات مقاله

تاثیرات موسیقی بر تحول مغز کودکان
گروه روانپزشکی کودکان دانشگاه ورمونت، یافته اند که آموختن موسیقی می تواند به افزایش تمرکز کودکان و کنترل هیجانات آن ها کمک کند و اضطراب آن ها را کاهش دهد. تحقیق آن ها در مجله آکادمی آمریکایی روانپزشکی کودکان و نوجوانان چاپ شده است.
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.

نقد خریدار

آرش راستین درباره این نوشته گفته:
با سلام