عنوان و جزئیات مقاله

برای آینده رستوران هایی بدون پیشخدمت و صندوقدار مد نظر است.
برای آینده رستوران هایی بدون پیشخدمت و صندوقدار مد نظر است. ما آینده ی فست فود و رموز پخت و پزش را فقط در پلوپزها و با حجم زیاد کوینولا و کلم پیچ دیده ایم. ایتسا, یکی از رستوران های زنجیره ای اتوماسیون گیاه خواری که اولین محلش در سواحل شرقی (نیو یورک) در روز چهارشنبه افتتاح شد, درصددیک انقلاب در صنعت غذایی است و به مشتریانش یکی از انواع تجربه های غذایی اش را پیشنهاد می دهد. رستوران تک-ساوی فیت فودهای ارزان قیمت و تازه ارائه می کند ,اما از یک تکنیک نامتداول استفاده می کند: بجای صندوقدارو پیشخد
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.