عنوان و جزئیات مقاله

بزرگترین اشتباه گوگل درباره ی ماشین های بدون راننده
بزرگترین اشتباه گوگل درباره ی ماشین های بدون راننده این هفته گوگل حرکت بزرگی در جهت برنامه هایش درباره ی نورافکن ماشین های بدون راننده نمود. گوگل اعلام کرد واحد ماشین های بدون راننده در روز سه شنبه به شرکت مستقلی بنام "وایمو" واگذار می گردد. حجم وسیع تکنیک ها به شکل یک تکنولوژی مستقل در این برنامه بکار رفته است. ابتدا در ۲۰۰۹ اعلام کرد که پروژه تحت نظارت سباستین ترو , پروفسور استانفورد و موسس طرح ماشین های بدون راننده شروع بکار کرده است. مفهوم ساختن یک ماشین رباتیک در آن زمان آنق
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.