عنوان و جزئیات مقاله

تبدیل ضایعات به سوخت توسط مبتکران استرالیایی
در دنیایی از منابع در حال تقلیل,ضایعات یکی از گزینه های بی خطر محسوب می شود. هر استرالیایی بیش از ۲۰۰۰ کیلو ضایعات در سال تولید می کند که حدود نیمی از آنها دفن می شوند. اما بعضی از این ضایعات را می توان به منابعی برای کاهش تقاضا تبدیل کرد, یعنی سوخت. صنعت جهانی تبدیل ضایعات به سوخت نکات مختلفی را برای آگاو, پلاستیک و یا تایرهای بی مصرف درنظر می گیرد تا دو مشکل محیطی را یعنی کاهش ضایعات و تولید سوخت حل کند. ضای
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.