عنوان و جزئیات مقاله

آنچه در 2016 درباره ی سئو یاد گرفتیم.
آنچه در ۲۰۱۶ درباره ی سئو یاد گرفتیم. یک مقاله نویس بنام رایان شلی برخی پیشرفت های سال درباره ی سئو را ذکر کرده و پیش بینی هایی برای ۲۰۱۷ دارد. با بررسی موتور جستجو متوجه می شویم که سئو یک صنعت مهم اما ناشناخته است. برای بعضی ها این کلمه ی سه حرفی پر از درد و ناامیدی است و برای برخی دیگر , نجات دهنده ی کارشان. از یک چیز مطمئنیم:یک راهکار جستجوی استراتژیک و شفاف اغلب افراد موفق را از افراد نا موفق جدا می کند. بیایید نگاهی به نحوه ی رشد و تغییر این صنعت در ۲۰۱۶ انداخته و سپس ۲۰۱۷ را بررسی کنیم
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.