عنوان و جزئیات مقاله

چند اجتماعی بودن احتمال افسردگی را نسبت به رسانه های اجتماعی محدود بیشتر می کند
چند اجتماعی بودن احتمال افسردگی را نسبت به رسانه های اجتماعی محدود بیشتر می کند. در یک نظرسنجی محققان دریافتند که در مقایسه با زمان کلی که صرف رسانه ی اجتماعی می گردد,استفاده از چند ایستگاه رسانه ای با افسردگی و اضطراب در بزرگسالان رابطه ی قوی ای د ارد. افرادی که از هفت تا یازده رسانه ی اجتماعی استفاده می کنند , سه برابر افرادی که از صفر تا دو رسانه استفاده می کنند , در معرض اضطراب و افسردگی قرار دارند, حتا اگر زمان کلی صرف شده شان متعادل باشد. در مقایسه با زمان کلی صرف شده برای رسانه ی اجتماع
این متن به فروش رفته است و تنها خریدار آن حق دسترسی به جزئیاتش را دارد.