پروفایل mohaddeseh shakerzadeh

  • نام: mohaddeseh shakerzadeh
  • مقالات ترجمه شده: ۳ مقاله
  • مقالات نوشته شده اوریجینال: ۰ مقاله
  • ارزش تومانی مقالات: ۱۸,۸۰۰ تومان
  • مقالات فروش کرده: ۳ مقاله
  • درآمد حاصل از فروش مقالات: ۱۸,۸۰۰ تومان

نمونه کارها